LYNLODD OG ANDRE BASAR PRODUKTER (Klikk!)

LYNLODD, remser à 5 lodd, 1-1000 nummer pr. serie.

  • Benyttes til enkle og mindre lotteri arrangement som basar ved butikken eller på sosiale medlemsmøter.

LODDBLOKK 1-100 og LOTTERI ÅRER.

  • Loddblokker i 5 ulike farger i 10 alfabetiske bokstaver, 1-100 nummer pr. blokk.
  • Lotteriårer – 10 ulike farger, bunter à 50 papir remser pr farge, tallnummer fra 0-999.

BASARBOK 1-500 ELLER 1-1000.

  • Basarbok m/linjer. 1-500 nummer eller 1-1000 nummer.

BINGO MATERIELL OG PRODUKTER (Klikk!)

 

BINGOMATERIELL

  • Bingohefter 1-90 og 1-75, Møllebingo, 21. lodd, Pott-Bingo, bingotrommel, tusjpenner, radiobingo m.m…